Razvojno partnerstvo Villa FabianiOperacija v prvi vrsti nagovarja domače pridelovalce Krasa in Brkinov, ki so premajhni, da bi lahko zagotovili dovolj prodaje za svoje preživetje in razvoj svoje dejavnosti. Potrebujejo dodatno spodbudo.

Hkrati pa zasebni turistični ponudniki, ki zagotavljajo najvišjo kakovost storitve in privabljajo premožnejše goste, nimajo dovolj stika z lokalno ponudbo in tako ostajajo poslovne priložnosti neizkoriščene. Zavod Fabiani zato vzpostavlja novo prodajno verigo in pripravlja pogoje za nastanek nove blagovne znamke Vila Fabiani. Gre za butično kolekcijo pridelkov in izdelkov s kraško-brkinskega področja, ki so višje kakovosti in nosijo pečat lokalne identitete. Blagovna znamka bo imela enotno celostno podobo z aktivnim trženjem pri zahtevnejših kupcih. Nakup bo možen prek spletne trgovine, na posestvu Fabiani in različnih lokacijah območja.

V operaciji vzpostavljamo podporno okolje, ki si prizadeva za odločnejši premik k butični ponudbi z višjo dodano vrednostjo:  

- za zagotavljanje trajnosti projekta je ustvarjeno 1 novo delovno mesto,
- vzpostavlja se nova prodajna veriga,
- projekt ima vrsto ukrepov za spodbujanje pridelave in samooskrbe,
- nastaja celostna podoba nove blagovne znamke s prototipi različnih embalaž,
- partnerstvo bo skupno izvedlo 6 izobraževanj, najmanj 5 ogledov ponudb turističnih kmetij na terenu in najmanj 5 priporočil za izboljšave,
- oblikovalo se bo najmanj 8 novih turističnih paketov, ki obiskovalca Krasa in Brkinov povezujejo neposredno s pridelovalci in jim omogoča nakup na domačem dvorišču,
- med paketi bodo vsaj 3 vključevali električna kolesa, ki so na voljo na turističnih lokacijah vseh štirih občin,
- projektni partnerji bodo razvili vsaj 5 novih butičnih produktov za prodajo pod blagovno znamko Villa Fabiani,
- na kmetijah se bodo izvedle naslednje izboljšave: 1 nova celostna podoba , 1 nakup nove opreme za izvajanje doživljajskega programa za obiskovalce, 1 novo mreženje odročne kmetije, ki potrebuje boljši stik s turističnimi tokovi,
- v času projekta bomo zagotovili 1 predstavitev oz. ogled dobre prakse s podobno zasnovanim partnerstvom.

 
Partnerji:
- Zavod Fabiani - vodilni partner, gonilna sila projekta in aktivni povezovalec lokalne ponudbe, 
- Inkubator Sežana d.o.o. - zadolžen za prenos inovativnih podjetniških znanj in mentorsko spremljanje,
- Kmetija Brinjevka - ekološka kmetija z dolgoletnimi izkušnjami pri delu z ranljivimi skupinami bo v projektu z izobraževanji in mreženju v partnerstvu naredila premik k višji kakovosti prodajnih produktov in izboljšanju turistične ponudbe,
- Društvo turističnih vodnikov Krasa in Brkinov – sodelujejo izkušeni vodniki, ki pripravljajo ocenjevalne kriterije in uporabna priporočila za pomoč ponudnikom pri delu z obiskovalci,
- Krasna, Andrejka Cerkvenik s.p. – na svoji že dobro prepoznani Ekološko-zeliščni domačiji Belajevi bo podjetnica razvila nov, inovativen produkt »živa kuhinja prihodnosti« in se v blagovno znamko Villa Fabiani vključila s svojim bogatim znanjem in prodajnimi izdelki.
Vinska klet Pri Starčih-Tavčar – kmetija, ki jo soustvarja več generacij, želi prenoviti svojo celostno podobo in se bolj dinamično vpeti v ostalo lokalno turistično ponudbo.

Pridruženi partnerji v projektu so prav tako deležni vseh dobrobiti partnerstva, turističnega mreženja, izobraževanja, poslovne podpore, ne izvajajo pa svojih dejavnosti v projektu. To so: Kmetija Buntovi, Turistična kmetija pri Filetu, Barbara Grmek, Katarina Barbara, Vina Štoka, Sivkin dotik – Jožica Radovan.
Pričakujemo, da se bo med operacijo partnerstvo širilo, prodajna mreža se bo razvijala, dopolnjevala z že uveljavljenimi blagovnimi znamkami in usmerjala na ostalo ponudbo partnerjev na njihovih lastnih lokacijah.

Projekt je finančno podprla Evropska komisije
Več o programu na spletni strani PRP (Program razvoja podeželja)


OB ZAKLJUČKU PROJEKTA RAZVOJNO PARTNERSTVO VILLA FABIANI

Ob vodilnem partnerstvu Zavoda Fabiani je bilo razvitih šest novih prehrambnih produktov. Uspešno smo izvedli tri podjetniška izobraževanja, ki se jih je skupaj udeležilo 118 oseb, posebej zavzeto so svoje aktivnosti opravili člani DTVKB, ki so pripravili ocenjevalne kriterije turističnih ponudnikov – šest so jih tudi obiskali in skupaj z njimi pripravili odzivna priporočila. EKO kmetija Brinjevka je pridobila nova znanja v predelavi presežkov svojih pridelkov. Skupaj s kulinaričnim mojstrom Petrom Patajcem so raziskovali različne inovativne recepte konzerviranih jedi, ki bodo naprodaj na vseh njihovih prodajnih mestih. Vinska klet Pri Starčih – Tavčar je začela pripravljati celostno podobo in pripravila dve publikaciji za svojo promocijo. Nadgradnjo svoje ponudbe je uresničila tudi Zeliščno-etnološka domačija Belajevi z novo opremo za izvedbo novega turističnega produkta »Živa kuhinja prihodnosti«. Partnerji v projektu so se v času izvajanja še tesneje povezali, pridobili nova znanja, kar je odlična podlaga za nadaljnje projekte.

Glavni projektni partnerji:

 • Zavod za ohranitev in razvoj kulturne in naravne dediščine domačije Fabiani v Kobdilju
 • Inkubator d.o.o. Sežana
 • Zeliščno-etnološka domačija Belajevi
 • Ekološka kmetija Brinjevka
 • Društvo turističnih vodnikov Krasa in Brkinov
 • Vinska klet pri Starčih - Tavčar

 

Pridruženi projektni partnerji:

 • Kmetija Buntovi
 • Vina Štoka
 • Vina Sanabor

 

Med butičnimi ponudniki je eden izmed najbolj prepoznavnih na območju Krasa in Brkinov, pa tudi v širšem slovenskem prostoru prav Villa Fabiani, ki želi v naslednjem poslovnem obdobju razširiti svojo dejavnost. Poleg oživitve vinskega posestva, oddajanja butičnih sob in prirejanja raznovrstnih dogodkov, vzpostavlja novo spletno prodajno trgovino in pripravlja pogoje za nastanek nove blagovne znamke Villa Fabiani. Gre za butično kolekcijo pridelkov in izdelkov s kraško-brkinskega področja, ki so višje kakovosti in nosijo pečat lokalne identitete. Blagovna znamka bo imela enotno celostno podobo z aktivnim trženjem pri zahtevnejših kupcih. Nakup bo možen prek spletne trgovine, na posestvu Fabiani ali prek različnih butičnih prodajnih lokacij v povezavi z drugimi javnimi in zasebnimi turističnimi deležniki na območju. V ta namen je Zavod Fabiani tudi ustanovil razvojno partnerstvo. V operaciji je vzpostavljeno podporno okolje, ki si prizadeva za odločnejši premik k butični ponudbi z višjo dodano vrednostjo.

 

Operacija je usmerjena v:

 • inovativnost in povezovalnost – ustvarjanje prve butične blagovne znamke s širokim naborom pridelkov na projektnem območju, krepitev prisotnosti malih pridelovalcev na tržišču s sodobnimi digitalnimi in podjetniškimi orodji, aktivno mreženje z javnimi in zasebnimi institucijami,
 • lokalnost in dostopnost javnosti – izobraževanja in rezultati so odprti za celotno zainteresirano javnost Krasa in Brkinov, posebej so načrtovane raznovrstne promocijske aktivnosti,
 • kvaliteto in razvoj – pomoč pridelovalcem za dvig kakovosti in vzpostavitev pogojev za trajno nadaljevanje po zaključku operacije, ustvarjanje in širjenje prodajne mreže z dolgoročnim ekonomskim učinkom,
 • socialnost in medgeneracijskost – spodbujanje podjetniškega sodelovanja vseh generacij, nagovarjanje mladih, brezposelnih in drugih ranljivih skupin za razvoj njihovih poklicnih priložnosti,
 • trajnost in ekološki pristop – v skladu z varovanjem narave, odzivnostjo na podnebne spremembe in v smeri pridobivanja novih ekoloških certifikatov.

 

Sestava partnerstva je raznolika in prinaša v skupno sodelovanje različna znanja, ki se med seboj inovativno povezujejo in so izrazito usmerjena v pridobivanje novih kreativnih metod za vzpostavitev zdravih poslovnih okolij.


Operacija se sofinancirana iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.